i-Fasade > Proizvodi > Fasadne boje
Fasadne boje
BK-MicroFas Acryl
BK-MicroFas Acryl
AKRILATNA DISPERZIJSKA BOJA S MIKROVLAKNIMA ZA VANJSKE ZIDOVE

Primjena: Akrilatna boja s mikrovlaknima za vanjske zidove. Otporna na UV- zračenje i atmosferske utjecaje. Koristi se za bojanje kritičnih podloga, kao što su ispucane podloge ili nejednako ožbukane popravljane podloge s materijalima različitog sastava. Ovaj proizvod dobro premošćava i popunjava tanke napukline zmeđu žbuke, i na taj način sprječava pojavu naknadnih napuklina ili vidljivih prijelaza na završnim slojevima.
Priprema i nanošenje: Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10% vode uz dobro miješanje, do potpune homogenizacije. Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suha, bez ostataka ulja. Kod suhih upojnih podloga treba izvršiti grundiranje sa BK-Grund Universal-om, a kod kritičnih podloga (tanke pukotine) sa BK-MicroGrund Universal-om. BK-MicroFas nanosimo u dva sloja valjkom ili četkom. Drugi sloj
se nanosi nakon potpunog sušenja prvog.
Temperatura primjene: Od +5 do +25°C. Ne raditi po izravnom suncu, vjetru i kiši.
Potrošnja: 0,4-0,45 kg/m² u 2 premaza, ovisno o upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 mjeseci, u originalno zapakiranoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i smrzavanja.
Pakiranje: 5, 8 i 25 kg.
Može se tonirati u preko 500 nijansi.
Od 299kn
POŠALJITE UPIT
POŠALJITE UPIT
Kontaktirajte nas ukoliko imate potrebu ili interes na proizvodima ili uslugama iz naše ponude!
POŠALJITE UPIT
AKCIJA!